SUSUNAN PENGURUS PUSAT IMLA

PERIODE 2003-2007

DEWAN PENGARAH

Prof. Dr. H.D. Hidayat

Dr. Thoyyib, IM

Prof. Dr. Nabilah Lubis

Prof . Dr. Emzir, M.Pd

KH. Dr. Hidayatullah Zarkasyih, M.A

Dr. Syamsul Hadi, SU., MA.

KETUA UMUM                      : Dr. Muhammad Luthfi

Ketua I                                     : Drs. Ahmad Fuad Effendy

Ketua II                                   : H. Dudung Rahmat, M.Pd

Ketua III                                  : Ahmad Muradi, M.A

Ketua IV                                  : Dr. Najmuddin H. Abd. Safa, M.A

SEKRETARIS UMUM           : Drs. Basuni Imamuddin, M.A

Sekretaris I                               : Andy Hadiyanto, S.Pd

Sekretaris II                             : Eva Lathifah, S.S., S.PI

Bendahara                                : Afdol Thariq Wastono, M.Hum

  Fadli Arsil, S.Kom

DIVISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ketua               : Dr. Nurul Murtadho, M.Pd

Anggota           : Dr. Sofyan Sauri, M.Pd

  Dr. Rusydi Khalid

  Drs. Taufiq Ahmad Dardiri, M.A.

DIVISI PENERBITAN DAN PUBLIKASI

Ketua               : Dr. Sangidu

Anggota           : Drs. Zamzam Afandi Abdillah, M.A

  Drs. Saifullah Kamalie, M.Hum

  Yusroh Wahab, S.S

DIVISI PENGEMBANGAN SDM

Ketua               : Dr. Aziz Fachrurrazi, M.A

Anggota           : Drs. Muhaiban Muhdi

  Drs. Ade Kosasih, M.Ag

  Dra. Zuriyati, M.Pd

DIVISI KERJASAMA DALAM NEGERI

Ketua               : Juhdi Syarif, M.Hum

Anggota           : Sholehan, M.Ag

  Drs. Kholisin, M.Hum

  Drs. Bardad, M.S.,Lc

DIVISI KERJASAMA LUAR NEGERI

Ketua               : Dr. Dihyatun Masqon, M.A

Anggota           : Drs. Fadhil Munawwar, M.Hum

  Dr. Torkis Lubis, MA

  Salman Al-Faries, M.A