DEWAN PENGARAH:

  • Dr. H.D. Hidayat
  • Thoyyib, IM
  • Dr. Nabilah Lubis
  • Prof . Dr. Emzir, M.Pd
  • Dr. Hidayatullah Zarkasyih, M.A
  • Syamsul Hadi, SU., MA.

KETUA UMUM

Ketua I

Ketua II

Ketua III

Ketua IV

:

:

:

:

:

Dr. Muhammad Luthfi

Drs. Ahmad Fuad Effendy

H. Dudung Rahmat, M.Pd

Ahmad Muradi, M.A

Dr. Najmuddin H. Abd. Safa, M.A

 

SEKRETARIS UMUM

Sekretaris I

Sekretaris II

BENDAHARA

:

:

:

:

Drs. Basuni Imamuddin, M.A

Andy Hadiyanto, S.Pd

Eva Lathifah, S.S., S.PI

Afdol Thariq Wastono, M.Hum dan Fadli Arsil, S.Kom

 

SEKRETARIS UMUM    : Drs. Basuni Imamuddin, M.A

Sekretaris I                        : Andy Hadiyanto, S.Pd

Sekretaris II                      : Eva Lathifah, S.S., S.PI

BENDAHARA                  : Afdol Thariq Wastono, M.Hum dan Fadli Arsil, S.Kom

 

Ketua Divisi Penelitian dan Pengembangan   : Dr. Nurul Murtadho, M.Pd

Ketua Divisi Penerbitan dan Publikasi             :  Dr. Sangidu

Ketua Divisi Pengembangan SDM                   :  Dr. Aziz Fachrurrazi, M.A

Ketua Divisi  Kerjasama Dalam Negeri        : Juhdi Syarif, M.Hum

Ketua Divisi Kerjasama Luar Negeri           : Dr. Dihyatun Masqon, M.A